in westland kijken we naar elkaar om, toch?

Over Eén tegen Eenzaamheid Westland

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar bijna de helft van de Westlanders voelt zich weleens eenzaam. Jong, oud, arm of rijk… het kan iedereen overkomen. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het leidt ook tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving.

Daarom heeft gemeente Westland zich een aantal jaar geleden aangesloten bij het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de lokale coalitie ‘Eén tegen Eenzaamheid Westland’ zetten verschillende partijen zich in om eenzaamheid in Westland te verminderen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. 

In de kerncoalitie, die drie keer per jaar vergadert, zijn de volgende organisaties betrokken: Bibliotheek Westland, Gemeente Westland, Vitis Welzijn, Adviesraad Sociaal Domein, ISW, Westland Cultuurweb, Diaconaal Platform Westland en MKB Westland. Zij kijken samen naar hoe we de aanpak nog verder kunnen verbeteren en waar kansen liggen voor samenwerking.

Buiten de kerncoalitie is er een informeel netwerk van partners die eenzaamheid in Westland willen aanpakken: sportverenigingen, cultuurorganisaties, particulieren, zorgorganisaties, ondernemers, woningstichtingen, burgerinitiatieven etc. Maar ook platforms als WestlandOntmoet en Westland voor Elkaar spelen hierin een hele belangrijke rol. Ieder doet op zijn eigen manier iets tegen eenzaamheid. De ervaring leert dat een klein gebaar al het verschil kan maken. Doe jij ook mee?

Aanpak

In 2024/25 gaat de coalitie door middel van allerlei activiteiten en initiatieven aan de slag met de volgende doelen:

  • het vergroten van de bewustwording en kennis rondom eenzaamheid,
  • het versterken van het netwerk, de betrokkenheid en ownership (borging),
  • het verrijken van het palet van tijdige, gerichte ondersteuning.

Daarbij zijn de drie pijlers van de Westlandse aanpak:

  • het stimuleren van (betekenisvolle) bezigheden (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk),
  • het stimuleren van (betekenisvolle) ontmoeting, 
  • het werken aan de persoonlijke (sociale) vaardigheden.

Samen sterk

Er is niet één pasklare oplossing voor eenzaamheid. Het gevoel van eenzaamheid is heel persoonlijk en de oorzaken zijn heel verschillend. In Westland willen we zorgen dat er een breed palet aan initiatieven tegen eenzaamheid is, zodat er voor ieder iets te vinden is. Dat bereiken we ondermeer door goede samenwerking en afstemming. De halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten en nieuwsbrieven Eén tegen Eenzaamheid, zijn hierin een belangrijk middel.

Daarnaast is het belangrijk dat mensen de juiste hulp en ondersteuning krijgen als ze zelf gevoelens van eenzaamheid hebben of iemand in hun omgeving kennen die zich eenzaam voelt. Steun of advies bij eenzaamheid is daarom eenvoudig toegankelijk via de website van Vitis Welzijn.

Tot slot is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties weten wat eenzaamheid is en hoe ze het kunnen herkennen. Samen maken we het onderwerp beter bespreekbaar en zorgen we dat minder mensen zich eenzaam voelen. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken! Wil je meer weten over het onderwerp en hoe je het op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt? Volg de interactieve sessie ‘Interactieve sessie Eén tegen eenzaamheid: wat kun jij betekenen?’

Deze sessie wordt ook als in-companytraining aangeboden voor verenigingen, MKB, scholen etc. Meer weten? Neem contact op met Marielle Bakema, projectleider Eén tegen Eenzaamheid.

Heb je zelf ideeën voor een initiatief tegen eenzaamheid? Wil je eens sparren over wat jij of jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met projectleider Marielle Bakema, eentegeneenzaamheid@vitiswelzijn.nl of 06-38673515 (ma, di & do).