IN WESTLAND KIJKEN WE NAAR ELKAAR OM, TOCH?

3690223 VITMON Website header
Oude en jonge man

Heb je behoefte aan steun of advies?

Voor informatie, steun of advies kun je eenvoudig contact opnemen met Vitis Welzijn. Vul via onderstaande link het speciale formulier in. Een medewerker van Vitis Welzijn neemt dan binnen drie werkdagen persoonlijk contact met je op. Wil je liever direct iemand spreken? Dan kun je bellen naar 0174 630 358.

Tips om eenzaamheid tegen te gaan

Leer eenzaamheid herkennen

Hoe eerder eenzaamheid herkend wordt hoe beter. Herken je signalen? Ga dan het gesprek aan en maak eenzaamheid bespreekbaar. Het is altijd goed om je betrokkenheid te laten zien.

Signalen waaraan je eenzaamheid kunt herkennen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

Sociale en gedragsmatige signalen zoals het hebben van weinig sociale contacten, het missen van sociale steun, gebrek aan sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, claimgedrag, op zichzelf gericht zijn of overmatig middelengebruik of verslaving.

Psychische signalen zoals een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoelens van verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid en het verlies van vertrouwen in andere mensen.

Lichamelijke signalen zoals verslechterde zelfverzorging, vermoeidheid, hoofdpijn, verhoogde spierspanning en een gebrek aan eetlust.

Ook kunnen levensgebeurtenissen een rol spelen in het veroorzaken van eenzaamheid. Denk hierbij aan het overlijden van een naaste, scheiding, ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste), verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving, verlies van baan of financiële problemen.

Praten over eenzaamheid helpt

Een gesprek voeren over eenzaamheid kan spannend zijn. Omdat je niet weet hoe de ander hierop reageert. Wat kan helpen is om de volgende ezelsbruggetjes te onthouden:

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
Wanneer je deze houding aanneemt vergroot je de kans om het gesprek goed te laten verlopen.

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.
Zorg dat je de persoon om wie je je druk maakt aan het woord laat. En probeer zo min mogelijk de antwoorden zelf in te vullen. Interesse tonen in de ander is altijd goed. Praat erover op een vertrouwde plek en neem er de tijd voor. Hiermee vergroot je de kans op een open en eerlijk gesprek.

Kleine gebaren betekenen veel

Eenzaamheid is een groot onderwerp, maar de oplossing zit soms in kleine dingen. Groet mensen op straat of maak een praatje in de supermarkt.

Heb je een familielid, vriend of buur die zich misschien eenzaam voelt? Ga het gesprek aan. Laat zien dat je geïnteresseerd bent of stel voor om samen iets te gaan doen. Iets eenvoudigs kan al enorm helpen.

Doe vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid
Met vrijwilligerswerk ontmoet én help je anderen. Het is een leuke manier om iets voor een ander te doen. Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in Westland? Kijk dan op deze websites: Westland Voor ElkaarWestlandse MaatjesVitis Welzijn

Trek op tijd aan de bel

Kom je er niet uit? Of wil je eens praten met een expert? Geef dan een signaal af aan Vitis Welzijn. Dit kan voor een ander, maar natuurlijk ook voor jezelf.

Een collega van Vitis neemt dan contact met je op. Samen bespreken jullie wat mogelijk is. Gaat het om een ander dan kan dat alleen met toestemming. Er wordt altijd heel zorgvuldig omgegaan met gegevens.

Weet waar je terecht kan

Maak je je zorgen om iemand die zich eenzaam voelt of ervaar je zelf eenzaamheid? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Er zijn allerlei initiatieven in Westland die zich dagelijks inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Ze helpen je graag. Voor steun en advies kun je terecht bij Vitis Welzijn. Zoek je ontmoetingsactiviteiten, kijk dan op WestlandOntmoet. Wil je aan de slag als vrijwilliger? Kijk dan op het platform Westland voor Elkaar. Via Hulpzoeker Westland vind je eenvoudig allerlei andere partijen die je verder kunnen helpen met jouw hulpvraag.