IN WESTLAND KIJKEN WE NAAR ELKAAR OM, TOCH?

3690223 VITMON Website header

Over eenzaamheid

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou willen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring, een gevoel. Vaak is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt.

Het kan iedereen overkomen: jong of oud, arm of rijk. De kans op eenzaamheid kan toenemen als je te maken krijgt met een (ingrijpende) verandering in je leven. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van je partner, een verhuizing, verlies van baan of gezondheid. Een tweede reden kan zijn dat je je niet geaccepteerd of begrepen voelt. Bijvoorbeeld vanwege je geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of handicap. Maar ook als puber kun je je niet begrepen en eenzaam voelen. Een derde reden kan zijn dat je niet mee kan doen of mee kan komen in de maatschappij door bepaalde omstandigheden. Je spreekt bijvoorbeeld de taal niet goed, je leeft in armoede, je hebt een lichamelijke of geestelijke beperking of je mist bepaalde (sociale) vaardigheden.

Naast individuele oorzaken en veranderingen in het sociale netwerk, spelen maatschappelijke oorzaken ook een belangrijke rol. Denk aan individualisering, digitalisering en het uitsluiten van bepaalde groepen (discriminatie).

Hoe kun je eenzaamheid herkennen?
  • Lichamelijke signalen - Vermoeidheid, verslechterde zelfzorg, gebrek eetlust, spanning, hoofd-buik pijnen.
  • Psychische signalen - Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, angststoornissen, rusteloosheid, concentratieproblemen, hoog in emoties (boos, verdriet, angst).
  • Gedragsmatige signalen - Gebrek sociale vaardigheden, mensen op afstand houden, teruggetrokken gedrag, middelengebruik of verslaving, zoekend naar aansluiting, verwaarlozing omgeving.
  • Sociale signalen - Missen van sociale steun, verlies van vertrouwen, gebrek sociale contacten.

Waarom is het belangrijk eenzaamheid aan te pakken?

De gevolgen van eenzaamheid zijn groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s. Mensen voelen zich minder gelukkig, ervaren een lagere kwaliteit van leven en hebben een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is kans op depressie, slapeloosheid, hart en vaatziekten, verslaving en uiteindelijk zelfs een kortere levensverwachting.

Dit leidt tot verhoogde maatschappelijke kosten, door gebruik van sociale, medische en zorgvoorzieningen. Kortom, het aanpakken van eenzaamheid in een vroeg stadium kan veel problemen voorkomen.

Tips: wat kun jij doen?
Bekijk de vijf tips op deze pagina.